Wij gebruiken cookies om het winkelen bij Watch2Day gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.× sluit deze melding
  • Elke dag de beste horlogedeals
  • Laagste prijsgarantie
  • 100% originele merkhorloges
  • Kosteloos achteraf betalen
  • Verzending naar NL & BE
 

DEAL VAN DE DAG

 
CORTESE SPECIAL! Cortese Savoia Chronographs
 

CORTESE SPECIAL! Cortese Savoia Chronographs

6995239.00
 

Privacy Policy

Privacy statement

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product koopt via www.watch2day.nl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer: Watch2Day bv

Onderdeel van: Dealconomy bv

Adres: Keizersgracht 560-5

Postcode + woonplaats: 1017 EM Amterdam

 

E-mail:[email protected]

KvK: 69758743

 

Watch2Day BV is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Watch2Day is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Watch2Day bv is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Watch2Day, waaronder www.watch2day.nl.  

 

Watch2Day verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Watch2Day opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en Watch2Day. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Watch2Day om de overeenkomst uit te voeren.

 

Watch2Day gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Watch2Day altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Watch2Day worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

1. voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens;

2. voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres en naam;

3. voor het behandelen van klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

1. in het geval van uitvoering van de overeenkomst: twee jaar na de dag van de laatste aankoop;

2. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

3. in het geval van het behandelen van klachten: na afhandeling van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt Watch2Day gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Watch2Day, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het leveren van de producten maakt Watch2Day gebruik van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fulfilmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fulfilmentpartij gebruik van sub-verwerkers. De externe fulfilmentpartij is:

 

1. Minc Groep BV

 

Voor de reparatie van horloges maakt Watch2Day gebruik van een extern reparatiecentrum. Persoonsgegevens zullen worden medegedeeld, voor zover noodzakelijk, aan het reparatiecentrum. Uw persoonsgegevens zullen slechts zichtbaar worden gemaakt aan het reparatiecentrum zolang dit noodzakelijk is voor het repareren of vervangen van het horloge. Het reparatiecentrum heeft een eigen inlog op het platform van Watch2Day. Gedurende beperkte periode zijn de persoonsgegevens te raadplegen door het reparatiecentrum op het platform. Het reparatiecentrum is:

 

1. LB. Reparatie BV

 

Voor het innen van betalingen maakt Watch2Day gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers. De externe payment providers zijn:

 

1. iDeal

2. Mastercard

3. Visa

4. Paypal

5. Afterpay

6. Maestro

7. Mister Cash

8. Buckaroo

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Watch2Day gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. De externe E-mail Service Provider is:

 

1. Efuture

 

Het staat Watch2Day vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Watch2Day  ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Watch2Day bv. In ieder geval wordt opgenomen op de zwarte lijst personen die:

 

1. ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Watch2Day bv;

2. ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Watch2Day bewust schade te berokkenen.